Työvenepalvelut

Etusivulle

Muun muassa seuraavat työt:

Työvenekalusto

Työvene Patu

Työlautta

Hinaaja Ellu

Laitetilan kuljettaminen ja paikalleen asentaminen.

Auton nosto Vironaltaasta

Lauttakuljetus

Maa-ainesten kuljetusta

Laiturin hinaus

Uponneen veneen nosto

Uponneen mönkijän nosto